#ILoveBucurestiMall

NOW OPEN
10:00 - 22:00

Termeni și condiții

Generalități

Bucuresti Mall Development and Management S.R.L. cu sediul social în București, sector 3, Calea Vitan nr. 55-59, înregistrată la registrul comerțului sub nr. J40/14055/2008 cod unic de înregistrare 24339722, operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDPC cu notificarea nr. 15992/2010, este o societate înființată conform legislației române.

Bine ați venit pe site-ul www.bucurestimall.com.ro (“Site-ul”).

Vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile de utilizare ale acestui website prezentate mai jos. Accesul/vizitarea acestui website de către Dumneavoastră se supune Termenilor și condițiilor de utilizare, implică acceptul explicit al Dumneavoastră cu privire la aceștia și reprezintă întreaga înțelegere (contractul) dintre părți.

Prin accesarea website-ului sau a oricăror pagini din acesta, utilizatorul acceptă termenii și condițiile de utilizare din versiunea curentă. Dacă utilizatorul nu este de acord cu vreun termen sau cu toți termenii și condițiile de utilizare, folosirea și accesul la acest website trebuie întreruptă de către utilizator.

Bucuresti Mall Development and Management S.R.L. (definit BUCURESTI MALL) în calitate de proprietar al COMPLEXULUI COMERCIAL BUCURESTI MALL și, totodată, în calitate de proprietar și administrator al website-ului www.bucurestimall.com.ro, își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui website, precum și Politica de confidențialitate și Termenii și Conditiile de Utilizare, fără nici un fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitați periodic aceasta secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați.

BUCURESTI MALL își rezervă dreptul de a înceta sau de a restricționa operarea acestui website și nu are nicio responsabilitate pentru disponibilitatea permanentă neîntreruptă sau neafectată a acestui website și a conținutului său.

Prin utilizarea site-ului, declarați că sunteți de acord cu colectarea, stocarea, utilizarea și distribuirea datelor dumneavoastră astfel cum sunt descrise în termenii și condițiile de utilizare de mai jos.

În cazul în care NU sunteti de acord cu prezenta, vă rugăm să NU utilizați site-ul în niciun fel.

Aplicabilitate

Termenii și condițiile prezentate sunt valabile și se aplică pentru toate paginile site-ului din domeniul www.bucurestimall.com.ro și pentru care BUCURESTI MALL are calitatea de autor, proprietar și administrator.

Drepturi de autor

Bucuresti Mall Development and Management S.R.L. este proprietarul Site-ului și beneficiază de toate drepturile legale recunoscute autorilor, conform legislației române și internaționale. Conținutul acestui website, reprezentând dar nelimitat la text, imagini, grafice, design-uri, clipuri audio/video, mărci înregistrate sunt proprietatea Bucuresti Mall Development and Management S.R.L. sau a chiriașilor din incinta COMPLEXULUI COMERCIAL BUCURESTI MALL care și-au dat acordul pentru a fi folosite pe Site, în scop de promovare.

Scopul folosirii

Conținutul și informațiile website-ului se adresează utilizatorilor personali, și nu profesioniștilor.

Conținutul website-ului nu poate fi descărcat, copiat, procesat, modificat sau distribuit în scopuri comerciale, cu excepția acelor secțiuni oferite special pentru descărcare și definite explicit pentru acest scop. Utilizatorii pot imprima părți ale website-ului pentru utilizare în scop personal. În niciun caz website-ul nu va putea fi folosit în mod abuziv.

Condiții de utilizare. Garanții și limitarea răspunderii

BUCURESTI MALL nu garantează că Site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise de la www.bucurestimall.com.ro sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător. Utilizatorul foloseste Site-ul pe riscul propriu, BUCURESTI MALL fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea Site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe Site.

BUCURESTI MALL nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe Site.

BUCURESTI MALL nu acordă nici un fel de garanție pentru conținutul și utilizarea acestui Site. Informațiile publicate corespund realității la momentul înscrierii lor pe Site sau al actualizării diverselor pagini ale Site-ului.

Utilizatorul ia la cunoștiință faptul că website-ul reprezintă un mediu general de promovare și informare cu privire la activitatea COMPLEXULUI COMERCIAL BUCURESTI MALL, iar acesta nu este menit să angajeze juridic BUCURESTI MALL DEVELOPMENT AND MANAGEMENT S.R.L. în relația cu utilizatorii săi (în afara cazului în care se menționează contrariul).

Serviciile și produsele prezentate pe Site nu se constituie într-o ofertă de niciun fel, fiind prezentate cu titlu pur informativ.

În cazul în care prețurile sau alte detalii referitoare la produse/promoții au fost afișate greșit, inclusiv din cauza faptului că au fost introduse greșit în baza de date, ne rezervăm dreptul de a anula promoția și de a anunța clientul în cel mai scurt timp posibil, despre eroarea apărută.

Prețurile produselor de pe acest website sunt informative și pot suferi modificări neanunțate. Promoțiile prezentate pe website sunt valabile în perioada de timp menționată expres și/sau în cazul în care nu se menționează o perioadă de timp, acestea sunt valabile în limitele stocurilor disponibile.

BUCURESTI MALL DEVELOPMENT AND MANAGEMENT S.R.L. nu poate fi ținută răspunzătoare pentru orice pierdere, daună, costuri, litigii, pretenții, cheltuieli de judecata, cauzate utilizatorilor, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea prezentelor termeni și condiții.

Securitate

Luăm toate măsurile de securitate necesare pentru protecția datelor dumneavoastră împotriva accesului neautorizat. Acest lucru presupune revizuiri interne ale practicilor de colectare, păstrare și procesare de date și ale măsurilor de securitate, de asemenea, măsuri fizice de securitate pentru protecția împotriva accesului neautorizat la sistemele unde stocăm datele personale.

Accesul la site este realizat prin intermediul paginilor securizate care folosesc sistemul de criptare SSL, marcate cu simbolul unui lăcățel, poziționat lângă câmpul de adresa a site-ului.

Efectuarea de operațiuni neautorizate asupra acestui site și tentativă de efectuare a acestora, incluzând fără a se limita la: utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informații în vederea comercializării lor, blocarea accesului, s.a.m.d., vor fi pedepsite conform legii.

Link-uri – acest Site conține link-uri către alte site-uri. BUCURESTI MALL nu este responsabil de politică de confidențialitate practicată de aceștia. Vă recomandăm consultarea în prealabil a termenilor legali și a celorlalte informații referitoare la colectarea informațiilor cu caracter personal. Normele expuse în acest text se aplică doar în cazul informațiilor colectate pe acest Site.

Comunicări

Utilizatorii Site-ului pot trimite comentarii, note, sugestii, idei sau observații cu privire la conținutul și structura Site-ului, respectiv pot adresa întrebări atâta timp cât conținutul acestora nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, care să afecteze viata privată, drepturile de proprietate intelectuală ale BUCURESTI MALL sau ale unor terțe părți, și care nu conțin viruși, derulează campanii politice/electorale, solicitări comerciale, scrisori în lanț, mailinguri de masă, sau orice altă formă de spam. Nu puteți folosi o adresa de e-mail falsă sau să impersonați o altă persoană sau entitate.

BUCURESTI MALL își rezervă dreptul, dar nu și obligația, de a îndepărta sau edita o astfel de informație transmisă.

Minori

COMPLEXUL COMMERCIAL BUCURESTI MALL nu vinde produse și/sau servicii care să fie cumpărate de către minori. COMPLEXUL COMMERCIAL BUCURESTI MALL poate vinde sau încasa contravaloarea unor produse/servicii destinate minorilor, dar achiziționate de către un adult. Dacă sunteți minor și accesați un Site o puteți face doar dacă sunteți sub supravegherea unui părinte sau a tutorelui legal.

Drepturile utilizatorilor cu privire la protecția datelor cu caracter personal

București Mall Development and Management S.R.L. este proprietarul de drept al Centrului comercial București Mall (denumit în continuare „centrul comercial”) localizat în București, sectorul 3, Calea Vitan nr. 55-59, iar prelucrarea datelor se realizează în centrul comercial prin mijloace automate, cu respectarea cerințelor legale și în condiții care să asigure confidențialitatea, securitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Prin folosirea/înscrierea pe site (www.bucurestimall.com.ro) și completarea datelor personale în formularele de înscriere newsletter, Utilizatorii declară că sunt de acord că toate datele lor personale să fie incluse în baza de date a Bucuresti Mall Development and Management S.R.L. și își dau acordul expres și neechivoc ca toate datele lor personale să fie stocate și utilizate pentru:

 1. Activități de marketing prin primirea de mesaje de informare sau comerciale (oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing privind activitatea București Mall Development and Management S.R.L. și a terților cu care Bucuresti Mall Development and Management S.R.L. are relații de orice natură) la adresele de e-mail comunicate Bucuresti Mall Development and Management S.R.L.
 2. participarea la concursuri, promoții;
 3. transmiterea de mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbări în website, administrare etc);
 4. crearea unei baze de date pentru realizarea de rapoarte statistice interne, necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite și imaginii bucurestimall.com.ro și pentru crearea unor elemente caracteristice noi, promoții, funcționalități și servicii noi;
 5. pentru a asigura accesul la secțiuni cu acces limitat ale bucurestimall.com.ro;
 6. cercetări de piață;
 7. urmărirea datelor de vânzări.

La momentul abonării la newsletter, precum și pe toată durata procesării acestor date, este posibil să vă solicităm anumite date personale, cum ar fi:

 1. nume și prenume;
 2. date de contact;
 3. sex și vârstă.

În momentul accesării site-ului, anumite date pot fi și sunt în mod automat transmise de către browser-ul dumneavoastră și sunt colectate și stocate. Aceste date includ, fără a se limita la:

 1. tipul browser-ului și versiunea sa;
 2. tipul de aparat utilizat și sistemul de operare;
 3. data și ora accesării site-ului;
 4. locația dumneavoastră.

De asemenea, colectăm și stocăm toată corespondența pe care ne-o transmiteți, precum notificări, întrebări și solicitări.

Toate informațiile furnizate de dumneavoastră vor fi considerate și vor reprezenta consimțământul expres ca datele personale să fie folosite de Bucuresti Mall Development and Management S.R.L., de alte societăți din cadrul grupului Anchor Grup S.A., precum și de partenerii săi/lor comerciali, în conformitate cu scopurile menționate.

Orice prelucrare de date cu caracter personal poate fi efectuată numai dacă persoana vizată si-a dat consimțământul, în acest sens.

Totuși, în baza unor acorduri de confidențialitate, datele cu caracter personal colectate pot fi puse la dispoziția operatorilor de marketing direct care efectuează diverse acțiuni specifice agreate de BUCURESTI MALL DEVELOPMENT AND MANAGEMENT S.R.L..

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:

– dreptul la informare (art.12)

– dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13);

– dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal (art.14);

– dreptul de opoziție (art.15);

– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17);

– dreptul de a înainta o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și de a se adresa justiției (art.18).

Orice informație furnizată de persoanele înregistrate va fi considerată și va reprezenta consimțământul expres ca datele personale ale acestora să fie prelucrate de BUCURESTI MALL DEVELOPMENT AND MANAGEMENT S.R.L. în conformitate cu scopurile menționate mai sus.

Totodată, utilizatorii au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îi privesc și de a solicita ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, utilizatorii se pot adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată prin poștă pe adresa Bucuresti, Calea Vitan nr. 55-59, Complex Comercial Bucuresti Mall, etaj 2, birou S25A, sector 3.

Legislație

Termenii și condițiile de folosire se supun legislației române. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la sediul COMPLEXULUI COMERCIAL BUCURESTI MALL. În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată de competența instanței judecătorească din aceeași structura administrativă cu sediul COMPLEXULUI COMERCIAL BUCURESTI MALL.

 

Acest website conține cookie-uri. Continuând folosirea acestui website sunteți de acord cu utlizarea cookie-urilor. Mai multe informații

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close